ETIM

Branschkonsult.se – Experter i samverkan

Vad är ETIM för något?

ETIM betyder: "European Technical Information Model"


  • Modellen beskriver egenskaper på produkter enligt en gemensam internationell standard.
  • Modellen finns inom el, VVS, bygg och marinindustri.
  • Den används av detaljlister, grossister, handel m.fl. i Sverige och övriga Europa.


ETIM Progress - Läs mer här!


Experter på ETIM-modellen.


  • Vi har under ett antal år skaffat oss en bred och djup kunskap inom ETIM.


  • Vi kan erbjuda ledande kompetens inom ETIM.


  • Vi deltar både i den svenska och internationela utveckligen av ETIM. I Sverige bl.a. som invalda i referensgrupperna för VVS och VA samt internationellt som deltagare i ETIM SG (Standardization Group).


  • Vi har stöttat VVS-barnschen med ETIM-arbetet sedan starten i Sverige.Vi erbjuder assistans med bland annat:

➢Klassning av VVS-, el- och byggprodukter enligt ETIM-modellen

➢Berikning av ETIM-egenskaper och ETIM-värden

➢Utbildning i ETIM-administration

➢Allmän support i ETIM-frågor


ETIM-Start läs mer här


Se informationsfilm om ETIM


Se mer på ETIM Sveriges hemsida