ETIM

Vad är ETIM för något?


 • ETIM betyder: "European Technical Information Model"

  Modellen beskriver egenskaper på produkter enligt en gemensam internationell standard.
 • Modellen finns inom sektorerna el, VVS, bygg och marinindustri.
 • Den används av detaljlister, grossister, handel m.fl. i Sverige och övriga Europa.Experter på ETIM-modellen!


 • Vi har under ett antal år skaffat oss en bred och djup kunskap inom ETIM.
 • Vi kan erbjuda ledande kompetens inom ETIM.
 • Vi deltar både i den svenska och internationela utveckligen av ETIM. I Sverige som invalda i referensgrupperna för VVS och VA (infrastruktur) samt internationellt som representant i ETIM TC (Technical Committee).
 • Vi har stöttat VVS-branschen med ETIM-arbetet sedan starten i Sverige, men jobbar idag även med sektorerna för el och bygg.


Vi erbjuder assistans med bland annat:

  • Klassning av VVS-, el- och byggprodukter enligt ETIM-modellen.
  • Berikning av ETIM-egenskaper och ETIM-värden.
  • Utbildning i ETIM-administration.
  • Allmän support och konsultation inom ETIM-frågor.


Läs mer här: