Hem

Produktdatainformation när den är som bäst?


Branschkonsult.se arbetar med att underlätta digitala informationsflöden med produktdata.


För varje dag som går ökar kraven från omvärlden på utförlig och korrekt produktinformation. Detta gäller inte minst i VVS-, el-  och byggbranschen.


Vi på Branschkonsult.se är specialister på hur produkt- och ETIM-data samt bilder och dokumentation kan användas på bästa sätt.


Med den kunskap som vi har inom installationsbranschen, och med den erfarenhet som vi har skaffat oss genom åren, så tror vi oss kunna erbjuda det bästa för ert företag vad det gäller hantering av produkt- och ETIM-data.


Vi menar att rätt produktinformation gagnar alla aktörer i branschen – men framförallt så underlättar vi er vardag med administrationen av branschnummer och tillhörande dokumentation.


Vi vågar lova att vi kan göra detta på ett mycket kostnadseffektivt sätt för er! Kontakta oss för mer info!