RSK-assistans

Branschkonsult.se – Experter i samverkan

Assistans med hantering av RSK-nr?

 

  • Det görs 100 000-tals sökningar i RSK-databasen varje månad och användandet av system till system för automatiska uppdateringar ökar hela tiden.

 

  • Det är därför viktigt hur de över 80 informationsfälten som tillhör varje RSK-nummer fylls i. Rätt information och format skapar enkel hantering för alla parter

 

  • Vi är specialister på den nya branschstandarden för produktdatainformation – RSK-formatet

 

 

Vi erbjuder assistans med bland annat:

➢RSK-ansökningar

➢Uppdateringar av produkt-, förpacknings- och logistikinformation

➢Uppladdning av bilder och dokument

➢ETIM-klassning och ETIM-berikning

➢Allmän support för produktdatainformation

 

Gällande RSK-ansökningar så erbjuder vi oss att sköta hela ansökan från början till slut – eller så mycket ni önskar. Underlaget kan vara på svenska, norska, danska, tyska eller engelska.

 

Vi kan också komplettera RSK-numren med bilder. Detta gör vi genom att bearbeta bilder från er hemsida eller ert produktblad, alternativt att vi får tillgång till er bildbank. Vi har alla de bildbehandlingsprogram som behövs och ser till att bilden uppfyller de krav som VVS-Information ställer. Detta gäller även annan dokumentation som monteringsanvisningar, produktblad, produktskisser och liknande.

 

Vi har kunskapen om hur logistik- och förpackningsuppgifter samt tullstatnummer hanteras. Med ert underlag kan vi berika era RSK-nummer med korrekt information och ange det i format enligt den globala GS1-standarden och Tullverkets system.

 

Vidare kan vi erbjuda att ETIM-klassa och ETIM-berika både nya och gamla RSK-nummer enligt den senaste versionen av den europeiska ETIM-standarden.

 

 

 

 

Branschkonsult.se är ackrediterad samarbetspartner med VVS-Information/RSK-databasen