ETIM

Branschkonsult.se – Experter i samverkan

Vad är ETIM för något?

ETIM betyder: "European Technical Information Model"


  • Modellen beskriver egenskaper på produkter enligt en gemensam internationell standard.
  • Modellen finns inom El, VVS, bygg och marinindustri.
  • Den används av detaljlister, grossister, handel m.fl. i Sverige och övriga Europa.


ETIM Progress - Läs mer här!


Experter på ETIM-modellen.


  • Vi har under ett antal år skaffat oss en bred och djup kunskap inom ETIM.


  • Vi kan erbjuda ledande kompetens inom ETIM.


  • Vi deltar i den internationela utveckligen av ETIM, som invalda i Sveriges referensgrupp för VVS och VA.


  • Vi har stöttat RSK-innehavare med ETIM-arbetet sedan starten i Sverige.Vi erbjuder assistans med bland annat:

➢Klassning av VVS-produkter enligt ETIM-modellen.

➢Berikning av ETIM-egenskaper och ETIM-värden.

➢Utbildning i ETIM-administration.

➢Allmän support i ETIM-frågor.


ETIM-Start läs mer här


Se informationsfilm om ETIM


Se mer på ETIM Sveriges hemsida