ETIM

Branschkonsult.se – Experter i samverkan

Vad är ETIM för något?

ETIM betyder: "Europerisk teknisk informations modell"

 

  • Beskriver egenskaper på produkter enligt en gemensam internationell standard.
  • Modellen finns bl.a inom El, VVS, bygg.
  • Används av detaljlister, grossister mfl. i Sverige och övriga Europa.

 

ETIM-start läs mer här!

 

Experter på ETIM-modellen.

 

  • Vi har under ett antal år skaffat oss en bred och djup kunskap inom ETIM.

 

  • Vi kan erbjuda ledande kompetens inom ETIM.

 

  • Vi deltar i den internationela utveckligen av ETIM, som invalda i Sveriges referensgrupp för VVS och VA.

 

  • Vi har stöttat RSK-innehavare med ETIM-arbetet sedan starten i Sverige.

 

 

Vi erbjuder assistans med bland annat:

➢Klassning av VVS-produkter enligt ETIM-modellen.

➢Berikning av ETIM-egenskaper och ETIM-värden.

➢Utbildning i ETIM-administration.

➢Allmän support i ETIM-frågor.

 

ETIM-Start läs mer här

 

Se informationsfilm om ETIM

 

Se mer på ETIM Sveriges hemsida